Infra
29.9.2016

AutoCAD Civil 3D 2017 uudet ominaisuudet

AutoCAD Civil 3D 2017 uudet ominaisuudet

AutoCAD® Civil 3D® 2017 sisältää monia ohjelman käyttöä tehostavia uudistuksia, jotka keskittyvät projektien hallintaan, käytettävyyteen, väylämallinnukseen ja eri ohjelmistojen yhteistoimintaan.

Projektien hallintaan on tullut monia pieniä, mutta tärkeitä uudistuksia. Tyylejä voidaan linkittää dynaamisesti suunnitelmaan suoraan ulkoisista dwg- tai dwt-lähtötiedostoista. Kun tyyliasetuksia muutetaan lähtötiedostoissa, päivittyvät muutokset kaikkiin lähtötiedoston tyylejä käyttäviin suunnitelmiin. Näin tyylit pysyvät aina ajan tasalla ja yhdenmukaisina. Tietojen jakamista eri toimijoiden välillä puolestaan helpottaa mahdollisuus tallentaa linkitetyt pintamallit suoraan DWG-kuvaan.

Kuva 1. Tyylien linkittäminen ulkoisista tiedostoista

Data Shortcuts -toiminnallisuutta on myös kehitetty. Prospector-ikkunan Data Shortcuts -osioon voidaan luoda kansioita helpottamaan tietojen hallintaa. Data Shortcuts -toimintoja on lisäksi mahdollista käyttää väyläobjekteille. Lisäksi on mahdollisuus linkittää kerralla useita kohteita tai kansioita suunnitelmapiirustukseen.

kuva1_1 kuva1_2

 

Kuva 2. Kansioiden lisääminen

Käytettävyyttä parantaa Feature Line -kohteille käytössä oleva No Site -asetus, joka mahdollistaa Feature Line -kohteiden luomisen, jotka eivät ole sidoksissa toisiinsa tai muihin objekteihin. Paineputkiverkostojen luomista helpottaa puolestaan laajennettu komponenttikirjasto. Komponentit ovat yhteensopivia myös Autodesk® InfraWorks® 360 ja Autodesk® Navisworks® -ohjelmistojen kanssa.

Väylämallinnustoiminnoissa on tapahtunut parannuksia. Feature Line -kohteita voi nyt käyttää väylämallin Baseline-kohteina. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos väylätoimintoja käytetään muihin tarkoituksiin, esimerkiksi alueiden suunnitteluun tai hulevesien hallintaan. Väyläkohteiden kulmien mallinnusta ja Feature Line -kohteiden luontia väylämalleista on lisäksi parannettu.

kuva2

 

Kuva 3. Feature line -kohteen valinta väylämalleja luotaessa

Yhteistyötä eri ohjelmistojen kanssa on parannettu. Civil 3D:ssä on nyt mahdollista lisätä kohteille mitä tahansa ominaisuustietoja Property Set -toiminnolla. Määritellyt tiedot saadaan myös automaattisesti mukaan väylämalleista luotaviin solid-kohteisiin. Lisättyjä tietoja voidaan tarkastella suoraan Autodesk Navisworks tai Autodesk BIM™ 360® Glue -tuotteissa.

kuva3

 

Kuva 4. Property Set -tietojen määrittely

kuva4

 

Kuva 5. Property Set -tiedot Navisworksissa

Yhteistoimintaa InfraWorks 360-ohjelmiston kanssa on myös parannettu. Esimerkiksi InfraWorks 360-ohjelmistossa tehdyt liikenneympyrät saadaan suoraan Civil 3D -ohjelmistoon ja niitä voidaan edelleen muokata Autodesk® Vehicle Tracking -ohjelmiston toiminnoilla.

kuva5

 

Kuva 6. InfraWorks 360 -ohjelmistolla luotu liikenneympyrä avattuna Civil 3D:ssä

kuva6