Autodesk Vault 2016

Asiakkaat kysyivät, Autodesk vastasi. Autodesk® Vault 2016 tarjoaa uusia ominaisuuksia mitkä ovat suunniteltu asiakkailta saatujen palautteiden perusteella. Näitä ovat mm. kehittyneempi Copy Design -toiminto, uudistetutut toiminnot nimikkeisiin, tiedostoihin ja materiaaliluetteloihin (BOM) sekä laajennettu PDM-toiminnallisuus “ei-CAD” -käyttäjille.

Parannettu Copy Design

Asiakkaat ovat toivoneet uusia työjärjestyksiä Copy Design -toimintoon. Autodesk on kunnellut jaa lisännyt Autodesk Vault 2016 -versioon yli 15 toivetta mitkä on esitetty Autodesk IdeaStation –keskusteluportaalissa. Uudet ominaisuudet tarjoavat laajennetun Copy Design -kokemuksen. Voit kopioida nyt enemmän tiedostoja vähemmässä ajassa, hyödyntää automaattista tiedostonumerointia sekä hallita tiedostoja helpommin.

AutoCAD Electrical käyttäjät voivat käyttää Copy Design –toimintoa electrical projektien (.wdp) kopioimiseen edellyttäen että he valitsevat koko projektin, eikä vain piirustuksia, lisättäessä tiedostoja Vaultiin. Kaikki projektin tukitiedostot (.wdt, .wdl, ja .aepx) täytyy olla nimetty projektitiedoston nimellä.

outcome22015-10-1

Inventor ja kolmannen osapuolen CAD -tiedostojen tuki

Voit kopioida nyt tiedostoja toisesta CAD -järjestelmästä Autodesk® Inventor® -malleihin. Voit käyttää Vaultin Check In, Check Out ja Open from Vault -toimintoja näille ”referenssitiedostoille” ja tallentaa ne Vaultiin yhdessä Inventor -tiedostojen kanssa.

outcome22015-10-2

Nimikkeiden uudet ominaisuudet ja parannukset

Vault 2016 paljastaa nyt kaikki nimikkeiden iteraatiot. Aiemmissa versioissa käyttäjät pystyivät näkemään ainoastaan nimikkeiden versiot, mutta nyt voidaan nähdä kaikki nimikkeiden iteraatiot History- välilehdellä.

Käyttäjät voivat nyt hallita nimikkeiden tietoturvaa uuden Details –option kautta. Voit nyt palauttaa nimikkeen tai tiedoston edellisen elinkaaren tilaan. Nimikkeen ja tiedoston tulee täyttää tietyt kriteerit ennen palautustoimintoa. Nykyinen versio tiedostosta tai kohteesta poistetaan.

Yksityiskohdat oikein

Parannukset materiaaliluettelon (BOM) käyttöliittymään mahdollistavat suoran raportoinnin ulos BOM –näkymästä mahdollistaen joustavamman ja yhteistyöhön perustuvan lähestymistavan materiaaliluettelon nimikkeiden hallinnassa.

 

outcome22015-10-3

Suunnittelutiimit lähemmäksi

Vault 2016 -käyttäjät joilla ei ole ylläpitosopimusta voivat nyt käyttää uutta Vault Office Client -palvelua. Vault Office Client tarjoaa monia samoja Vault Client ominaisuuksia joskin kevennetysti, koska palvelu on keskittynyt ei-CAD-suunnittelutiedon hallinnan prosesseihin.

Tämä palvelu on ihanteellinen käyttäjille jotka eivät tarvitse kaikkia täyden Vault Clientin CAD -toiminnallisuutta, mutta joiden täytyy silti hallita Vaultin dokumentteja kuten mm. suunnittelutiedon katselu ja validointi, projektitiedon hallinta ja kommunikointi muiden tiimin jäsenten kanssa.