Valmistava teollisuus
26.10.2016

Ekovent – Digitaalinen simulointi säästää aikaa ja kustannuksia

Ekovent – Digitaalinen simulointi säästää aikaa ja kustannuksia

EKOVENT valmistaa ja markkinoi savunpoisto- ja ilmanvaihtotuotteita teollisuuden ja kiinteistöjen tarpeisiin. Investointi uuteen simulointitekniikkaan avasi huikeita mahdollisuuksia muun muassa Facebookin Luulajan palvelinkeskuksen tuotteiden suunnitteluun. Hitaan ja kalliin prosessin korvannut Autodesk Simulation CFD -simulointiohjelmisto mahdollistaa painehäviön nopean ja luotettavan simuloinnin ja verifioinnin jo suunnitteluvaiheessa.

      Haasteet

 • Ilmanvaihtotuotteiden painehäviön simulointi vanhalla menetelmällä oli hidasta ja kallista.
 • Tilalle haluttiin helppokäyttöinen ja kustannustehokas digitaalinen simulointityökalu.

  Ratkaisu
 • Investointi uuteen simulointitekniikkaan avasi tuotekehitykselle täysin uusia mahdollisuuksia.
 • Suunnittelijat koulutettiin uuden tekniikan käyttöön.

  Hyödyt
 • Tuotteen painehäviö voidaan simuloida ja laskea nopeasti ja edullisesti.
 • Tuotteiden parantunut energiatehokkuus tuo taloudellista hyötyä ja säästää ympäristöä.
 • Optimoimalla materiaalin kulutuksen EKOVENT valmistaa nyt edullisempia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.
ekovent_huvar_580x433px

Selkeyttä simuloinnilla ja visualisoinnilla

Simuloinnissa todellisuutta jäljitellään virtuaalisessa ympäristössä CAD-mallin avulla. Tuotteesta luodaan eräänlainen digitaalinen prototyyppi, johon mittatiedot voidaan lisätä jälkikäteen ja joka voidaan visualisoida. Tavoitteena on, että käyttäjä saa selkeän käsityksen tulevasta lopputuotteesta jo suunnitteluvaiheessa.

” – Digitaalisen simuloinnin ansiosta voimme työskennellä asiakaskohtaisten projektien parissa aiempaa älykkäämmin. Olettamusten ja arvioiden sijasta suunnittelutyössä pystytään nyt hyödyntämään tarkkaa faktatietoa”, toteaa Henrik Augustsson, Production Engineering Manager, EKOVENT.

Erilaisia tuotevariaatioita on helppo kokeilla

Ilmanvaihdon painehäviöt lisäävät kiinteistön energiankulutusta ja nostavat kustannuksia. Siksi kiinteistöjen omistajat panostavat energiatehokkaisiin ratkaisuihin, jotka säästävät sekä luontoa että rahaa.

EKOVENTillä digitaalinen simulointi on tehostanut työskentelyä ja avannut runsaasti uusia mahdollisuuksia:

– Tuotteen painehäviö voidaan nyt testata ja  varmistaa tietokoneella jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Suunnittelijan on helppo kokeilla erilaisia vaihtoehtoja optimaalisen ratkaisun löytämiseksi, toteaa tuotekehityksen parissa työskentelevä Henrik Augustsson.

friens-arena_580x297px

 

Kallis ja hidas korvattiin nopealla ja kustannustehokkaalla

EKOVENTillä suunniteltiin simulointiohjelmiston hankintaa jo vuosia, mutta kustannukset hirvittivät.

– Hinta laski kohtuulliselle tasolle vasta Autodeskin Simulation CFD -ohjelmiston myötä, Henrik Augustsson selittää.

Ennen digitaalisen simulointiohjelmiston hankintaa  simulointi oli kallis ja aikaa vielä prosessi. Ensin suunniteltiin tuote, jonka virtaus ja painehäviö arvioitiin. Seuraavaksi tuotteesta valmistettiin prototyyppi, joka lähetettiin testattavaksi Ruotsin tekniseen tutkimuskeskukseen. Aikaa vievä prosessi saatettiin joutua toistamaan useita kertoja ennen kuin tuotteen ominaisuuksissa päästiin halutulle tasolle. Nykyään painehäviö voidaan simuloida digitaalisesti, mikä tuo EKOVENTille merkittävää säästöä sekä ajan että kustannusten suhteen.

Suuret taloudelliset ja ympäristölle ystävälliset hyödyt

Simuloinnin hyödyntäminen ei rajoitu ainoastaan uusien tuotteiden kehittämiseen. Autodesk Product Design Suitea ja siihen sisältyvää Inventoria hyödyntävä Henrik Augustsson kollegoineen uskoo vakaasti, että simulointi avaa runsaasti mahdollisuuksia myös olemassa olevien tuotteiden optimointiin:

– Tuotteiden energiatehokkuuden parantamisella voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia ja ympäristöystävällisiä etuja. Esimerkiksi ilmanvaihdon puhaltimien koon pienentäminen laskee kiinteistön käyttökustannuksia ja pienentää ympäristövaikutuksia. Materiaalin kulutuksen optimointi puolestaan laskee tuotteiden hintaa ja säästää ympäristöä.

EKOVENTin tuotteet käytössä Facebookin konesalissa Luulajassa

Huikeat projektit osoittavat EKOVENTin menestyneen alallaan. Euroopan suurimpiin konesaleihin lukeutuva Facebookin Luulajan palvelinkeskus on tästä erinomainen esimerkki. Konesali, jonka kautta kulkee merkittävä osa Facebookin 800 miljoonan käyttäjän tietoliikenteestä, sijaitsee huikeat 84 000 m2 käsittävässä rakennuksessa, jonka pinta-ala vastaa noin 11 jalkapallokenttää. Kaksi 144-metristä seinää on asennettu täyteen EKOVENTin tuotteita, jotka poistavat jättimäisen palvelinarmeijan tuottamaa lämpöä ja varmistavat laitteille optimaaliset toimintaolosuhteet.

Toinen tunnettu projekti on Solnan hulppea Friends Arena -stadion, joka vetää huikeat 65 000 katsojaa. Suljettavan katon ansiosta stadionilla voidaan järjestää tapahtumia ympäri vuoden, säässä kuin säässä. Tähän projektiin EKOVENT toimitti palo-, palokaasu-, IRIS- sekä säätö- ja sulkupellit.

Lisätietoja: Symetri Oy