Haluamme auttaa teollisuutta saamaan tuotteensa markkinoille entistäkin nopeammin

Autodeskin integroitujen CAD/CAM-työkalujen avulla voidaan sekä tehostaa suunnitteluprosessia että parantaa tuotannon valvontaa, kertoo Technical Sales Manager Rikard Levenstam Future Groupista, joka on Autodesk -ohjelmistotuotteiden jakelija.

Rikard palvelee jälleenmyyjiä kaikissa tekniikkaan liittyvissä kysymyksissä. Hän vastaa muun muassa postprosessoreista, jotka muokkaavat CAM-ohjelmistosta saatavat tiedot numeerisesti ohjatuille CNC-koneille sopiviksi. Postprosessori muuntaa esimerkiksi työstettävän työkappaleen työstöradat tiedostoiksi CNC-jyrsimelle.

Inventor HSM on helppokäyttöinen ja tehokas työkalu CNC-koneiden työkaluohjelmien luontiin ja optimointiin.

Työstöratojen muuntaminen CNC-koneiden ohjauskomennoiksi on vain osa Rikardin työtä, johon kuuluu muun muassa myös CNC-työstöön liittyvien muiden prosessien optimointi mahdollisimman tehokkaiksi.

Autodesk® Inventor HSM™ 2016 CAD/CAM auttaa CNC-ohjelmoijia, suunnittelijoita ja insinöörejä selvittämään konetyöstettävät yksityiskohdat nopeasti riippumatta siitä, millä CAD-järjestelmällä ne on suunniteltu. Työkalujen jyrsintä- ja sorvausratojen tavanomaisen laskennan lisäksi Inventor HSM sisältää monia edistyneitä toimintoja. Näitä ovat muun muassa adaptiivinen lastuaminen, työkalut integroituun simulointiin ja verifiointiin sekä tehokas postprosessori, joka lisää tuottavuutta ja vähentää läpimenoaikaa ideasta valmiiksi tuotteeksi.

– Inventor HSM on helppokäyttöinen ja tehokas työkalu CNC-koneiden työkaluohjelmien luontiin ja optimointiin. Täysin integroidun CAM-ratkaisun etuna on CAM-valmistuksen yksinkertaistuminen ja nopeutuminen. Inventor HSM:n avulla optimaalisten työstöratojen muodostaminen voi kestää 10 minuutista puoleen työpäivään, jos yksityiskohtien geometria on monimutkainen. Ja kun CAD-ohjelmistotuote päivitetään, CAM-ohjelmaan ei tarvitse tehdä muutoksia, sillä olemassa olevat CNC-komennot päivitetään automaattisesti.

Pilvipohjaiset strategiat

Autodeskin CAM-työkalu

 

Autodeskin CAM-työkalu, HSM, on mukana seuraavissa tuotteissa: Autodesk® Inventor HSM™, SolidWorksin HSMWorks ja Autodesk® Fusion 360™. HSM™ sopii niin 2,5-akseliseen yksityiskohtien työstöön kuin geometrioihin, joissa tarvitaan 3 + 2 akselia tai 5 akselia samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kolmeen suuntaan liikuttelun lisäksi työkalu voidaan asettaa sopivaan kulmaan kahteen suuntaan, niin että päästään käsiksi koko työkappaleeseen.

 

Integroidun CAM-työkalun
tärkeimmät edut:

 

  • Saumaton ja luonnollinen työnkulku CAD-
    piirustuksista CAM-valmistukseen ja edelleen
    toteutettaviin CNC-tiedostoihin.
  • Integroitu simulointi ja verifiointi.
  • Uusien työstöratojen laskeminen on helppoa.
  • Kun CAD-ohjelmistotuote päivitetään, CAM-
    ohjelmaa ei tarvitse tehdä uudestaan, koska CNC-tiedostot päivitetään automaattisesti.

HSM-ohjelmistotuote, eli varsinainen laskentamoottori, voi jakaa laskentatehtäviä paikallisessa verkossa, mikä tehostaa olemassa olevan prosessorikapasiteetin käyttöä. Tästä ei ole enää pitkä matka siihen, että toimitaan kokonaan pilvessä. Strategia on jo toteutettu Autodesk® Fusion 360™:ssa, joka tukee myös 3D-tulostusta. 3D-prototyypin tulostusmahdollisuus auttaa suunnittelijoita hahmottamaan nopeasti, onko yksityiskohdan suunnittelu onnistunut.

– Fusion 360 tarjoaa lisäksi projektin jäsenille mahdollisuuden yhteistyöhön verkossa. He voivat jakaa keskenään ideoita ja kommentteja ja editoida suunnitteluehdotuksia samaan tapaan kuin muuallakin sosiaalisessa mediassa.

Mannerfelt Design Team on yksi niistä yrityksistä, jotka ovat toden teolla lähteneet toteuttamaan pilvipohjaista strategiaa. Yritys suunnittelee lähes kaikkea mahdollista Offshore Racing kilpaveneistä perheveneisiin ja luksusjahteihin. Koska tilaaja, mallinnusinsinöörit ja valmistaja ovat eri puolilla maailmaa, pilvestä on tullut heille luonnollinen kohtaamispaikka. Kehitetyt 3D-mallit tutkitaan yhdessä perinpohjaisesti videoneuvottelujen välityksellä. Pilvitekniikan ansiosta voidaan valmistaa aikaisempaan verrattuna kaksi kertaa suurempia veneitä jo kolmessa kuukaudessa eli kaksin verroin nopeammin kuin ennen. Ideasta ensimmäiseen Showcase-luonnokseen kuluu aikaa vain kymmenen päivää.

– On mukavaa, että CAD-suunnittelun suuri nimi Autodesk panostaa myös CAM:iin. Sen ansiosta valmistavat yritykset voivat tehostaa prosessiensa vaiheita ideasta ja suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen asti. Ja koska CAM-ohjelmistotuote on integroitu CAD-työkaluun, suunnittelu, simulointi ja verifiointi muodostavat saumattoman ja luonnollisen ketjun. Lisäksi yksityiskohtien työstöratojen uudelleenlaskenta on helppoa, jos jotain pitää muuttaa. Laadun paranemisen ja uusien tuotteiden markkinoille saamisen nopeutumisen lisäksi tämä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia yrityksille, jotka suunnittelevat palauttavansa tuotannon kotimaahan alemman kustannustason maista.