Kehittyneen tietomallinnuksen ansiosta

Vaativan suunnittelu- ja rakennusprojektin valmistumisesta aikataulussa saadaan kiittää huolellisia esivalmisteluja, kehittyneitä tietomallinnustyökaluja sekä tehokasta ja ratkaisukeskeistä vuoropuhelua. Tiimi, johon kuuluivat asiakas, rakennuttaja, rakennusurakoitsija, aliurakoitsijat sekä luonnollisesti A-Labin arkkitehdit ja heidän tietomallinnuskonsulttinsa, Cad-Q, eivät ole suotta tyytyväisiä lopputulokseen.

Arkkitehtien Geir Haaversenin ja Odd Klevin johtama A-Lab voitti Statoilin alueellisten ja kansainvälisten toimistojen suunnittelukilpailun vuonna 2009. Uusi toimistorakennus sijaitsee käytöstä poistetun lentokentän pysäköintialueen paikalla. Rakennus muodostuu viidestä identtisestä, päällekkäin pinotusta lamellista.

Rakennussuunnitelma hyödyntää öljyteollisuudelle tuttuja rakenteita ja tekniikoita. Vahva teräsrakenne mahdollistaa jopa 30 metriset ulokkeet. Poistumistiet ja tekniset tilat on sijoitettu neljään massiiviseen betoniytimeen, jotka myös jäykistävät rakenteen. Energiataloudellinen ja täysin ilman päällepäin näkyviä pulttiliitoksia toteutettu julkisivu muodostuu noin 1600 esivalmistetusta elementistä, joihin ikkunat, eristeet ja aurinkosuojaus on integroitu.

 

Rohkea harppaus tietomallipohjaiseen

suunnitteluun

outcome22015-1-1

 

Kun Statoilin aluetoimiston suunnitteluprojekti käynnistyi, tietomallintamisessa elettiin alkuaikoja. A-Labin BIM Manager, arkkitehti Angie Arroyo Mendez, piti kuitenkin tietomallinnuksen ja IFC-standardin hyödyntämistä ainoana vaihtoehtona.

– Emme vielä silloin käyttäneet IFC:tä, mutta tiesin, että siihen suuntaan meidän olisi lähdettävä.

Juuriltaan costaricalainen Angie osaa varmasti olla erittäin vakuuttava. Ohjelmistot olivat vielä kehitysvaiheessa, mutta Angie oli vakuuttunut siitä, että tietomallintaminen olisi oikea ratkaisu vaativassa kohteessa. Hän tiesi voivansa luottaa CAD- ja BIM-konsulttinsa Cad-Q:n tukeen eikä pelännyt heittäytyä kunnianhimoiseen projektiin yhdessä tiiminsä kanssa.

– Monivuotinen yhteistyö oli osoittanut, että kun uusia rutiineja pitäisi kehittää, voisin aina kääntyä Cad-Q:n Håvard Dagsvikin ja muiden konsulttien puoleen.

Myös Cad-Q:n Håvard Dagsvik piti projektia erittäin mielenkiintoisena.

– Projekti oli meillekin siihen aikaan erityinen. Revitin IFC-eksportointiominaisuuksissa oli vielä puutteita, jotka aiheuttivat monenlaisia ongelmia. Jokainen niistä käytiin yksitellen läpi Autodeskin ohjelmistokehittäjien kanssa, ja yhdessä loimme ratkaisut, jotka ovat nyt osa Revitiä.

 

Räätälöity ratkaisu: Naviate

 

Monimutkaisista esivalmistetuista elementeistä muodostuva julkisivu tuotti A-Labille erityistä päänvaivaa: IFC-eksportoinnin yhteydessä julkisivusta tuli yksittäinen blokki, jossa ei ollut ainoatakaan ikkunaa.

– Cad-Q ratkaisi ongelman ohjelmoimalla Revitiin uuden ominaisuuden, joka sisällytettiin Naviate-nimiseen sovellukseen. On selvää, että Revitillä ja muilla suunnitteluohjelmistoilla on rajoituksensa. Mielestäni ammattilainen ei syytä ohjelmistoa vaan muokkaa omaa ajattelutapaansa. Tiedon ja piirustusten jakamisessa käytetään yhä laajalti PDF-tiedostoja, vaikka tietomallinnusprojekteissa tulisi ehdottomasti käyttää DWF-tiedostomuotoa. Ero on yhtä valtava kuin vanhanaikaisella lerpulla ja USB-tikulla! Angie huudahtaa.

Eräässä vaiheessa Revitiin oli kertynyt 4000 virheilmoitusta. Silloin otin taas yhteyttä Håvardiin, jolla olikin pian esittää ratkaisu.

– Se oli vaikuttavaa, Angie muistelee tyytyväisenä. Ratkaisu oli yksinkertainen ja selkeä, ja se esitettiin tiimille niin, että se oli helppo sisäistää ja ottaa käyttöön.

 

Uusi ajattelutapa edellyttää
uusia menetelmiä ja taitoja

 

Sen lisäksi, että Angie haluaa käyttää oikeita tiedostoja, hän haluaa työskennellä oikealla tavalla alusta lähtien eikä pelkää uusia haasteita. Statoilin projektissa toimijoiden välinen yhteistyö sujui saumattomasti. Kaikki työskentelivät saman 3D-mallin parissa, ja oikeat menetelmät olivat kaikki kaikessa.

– Vahvaa teknistä osaamista tarjoava yhteistyökumppani on tärkeä menestystekijä. Olen valmis ottamaan riskejä, kun tiedän voivani luottaa taustajoukkoihini. Håvardin ja Cad-Q:n muiden konsulttien kanssa tiesimme olevamme hyvissä käsissä.

 

Naviate IFC avainasemassa Pohjoismaisissa
yrityksissä – Naviate IFC-tiedonsiirtotyökaluna

 

Mitä enemmän rutiineja automatisoidaan, sitä tärkeämpää meidän on turvata kilpailuetumme lisätyökaluilla. Naviate Architecturen ansiosta pystymme tekemään Revitillä asioita, jotka eivät ennen olleet mahdollisia.

Vahvaa teknistä
osaamista tarjoava yhteistyökumppani
on tärkeä menestystekijä.

– IFC-tiedolle asetetut vaatimukset ovat tiukat. Kilpailuihin osallistuminen edellyttää, että ratkaisu täytyy pystyä lataamaan viranomaisten palvelimelle. Håvard tuli apuun ja käänsi vaatimukset kielelle, jota Revit osaa lukea, Angie selittää. Entinen manuaalinen prosessi oli hidas ja virhealtis. Naviaten ansiosta saamme myös tuotettua moduuliviivojen risteyspisteiden koordinaatit automaattisesti maanmittaajien käyttöön.

– Cad-Q:n ja Revit-ohjelmiston kehittäjän Autodeskin tiiviin yhteistyön ansiosta arkkitehtien todelliset tarpeet tulevat huomioiduksi ohjelmistokehityksessä, Angie sanoo.

Kun kyse on paikallisesta ongelmasta, kuten pohjoismaisista IFC-vaatimuksista, Cad-Q luo Autodeskin ohjelmistoon räätälöidyn ratkaisun, jota ohjelmisto noudattaa automaattisesti. A-Labsin Statoil-projektin seurauksena Norjan standardit on nyt sisällytetty Naviate Architectureen. Angien mukaan uusi laajennus toi heille mittavaa ajansäästöä. Angie toteaa:

– Meillä on toimivat työkalut. Kun luottaa työkaluihin, myös malliin voi luottaa.

 

Korkeaa osaamista ja toimivaa yhteistyötä

 

Angie pitää Cad-Q:n kaltaisten yhteistyökumppaneiden panosta ensiarvoisen tärkeänä.

– Jokaisesta projektista pitäisi ottaa oppia. Meidän kohdallamme se toteutuu. Tiedämme esittävämme haastavia kysymyksiä, joiden pohjalta kehitetään tulevia prosesseja. Opin Cad-Q:n asiantuntijoilta jatkuvasti uutta. Koska työskentelen BIM Managerina, puoleeni käännytään tietomallinnusta koskevissa kysymyksissä erilaisissa rakennusprojekteissa. Pystyn kuitenkin välittämään Cad-Q:lta saamaani tietoa eteenpäin konsulteille ja arkkitehdeille vain rajallisesti. Kaikki eivät halua perehtyä suunnittelun tekniseen puoleen.

 

Skanskalle 10 % säästöä rakennuskustannuksista

 

Statoilin projektiin osallistuneiden urakoitsijoiden, teknisten suunnittelijoiden ja arkkitehtien toimiva yhteistyö selittyy osaltaan sillä, että rakentamisen suunnittelussa hyödynnettiin oikeita työkaluja. Cad-Q:lta hankkimamme Solibri-ohjelmiston avulla suoritimme törmäystarkasteluja ja havaitsimme ristiriidat ennen rakennustöiden alkua. Ongelmat paikannettiin yhdistämällä eri toimijoiden mallit virtuaalisesti rakennusvaihetta edeltävissä esivalmistelukokouksissa.

outcome22015-1-2

Mittava ja haastava rakennusprojekti valmistui vain reilussa puolessatoista vuodessa. Se on pitkälti juuri laadun virtuaalisen tarkistuksen ansiota. Prosessit selkeytyvät, ja ongelmien korjaaminen virtuaalisesti toi Skanskalle 10 prosentin säästöt. Tämän mittakaavan projektissa kyse on huomattavasta rahasummasta.

– Juuri tästä syystä arkkitehtien tulisi olla valmiita kehittämään myös teknistä osaamistaan. Solibrilla voi katsella eri ohjelmistoista tuotuja IFC-tietoja. Se on mielenkiintoista, Angie toteaa. Opimme Statoil-projektin aikana valtavasti.

 

Tulevaisuus on uutta teknologiaa ja kunnianhimoisia kollegoita ja asiakkaita

 

Rakennuksen kaareva lasikatto aiheutti suunnittelijoille päänvaivaa. Cad-Q:n järjestämän päivän mittaisen Solibri-koulutuksen jälkeen Angiella oli kuitenkin hallussaan uusi menetelmä juuri tällaisten haasteiden ratkaisemiseen. Niinpä vaikuttavasta rakennelmasta tuli totta.

Angie nauttii työstään mielenkiintoisten projektien ja asiakkaiden parissa.

– Projektin jokaisen osapuolen mielipiteitä ja näkemyksiä täytyy kunnioittaa ja ymmärtää. Hyvät ratkaisut edellyttävät hyviä projekteja ja hyviä asiakkaita. Ikävätkin kokemukset ovat hyödyllisiä, kunhan niistä ottaa opikseen, Angie huomauttaa.

 

Paikallinen tuki tärkeässä roolissa

 

Näin jälkikäteen ajatellen Statoil-projekti oli tiimillemme erinomaista koulutusta. Opimme valtavasti yksinkertaisesti luottamalla kykyihimme ja Cad-Q:n asiantuntijoiden tukeen, Angie muistelee.

– Tiesin, että Cad-Q:n luotettava tiimi ja Håvard olisivat tukenamme ja apunamme, jos ongelmia ilmenisi. Paikallinen, täkäläiset olosuhteet ja vaatimukset tunteva tuki on tärkeä voimavara. Cad-Q on lähellä meitä, mutta myös Autodesk Revitin kehittäjiä.

 

Jännittävällä matkalla

 

On oikeastaan todella mielenkiintoista kehittää yhdessä ratkaisuja uusiin projekteihin. Tämän parempaa yhteistyösuhdetta on vaikea kuvitella. Olemme yhdessä jännittävällä matkalla, ja voisimme keskustella ratkaisuista päiväkausia. Tulevaisuuden suhteen tavoitteeni on saada kaikki konsulttimme käyttämään Revitiä ja hyödyntämään pilveä entistä tehokkaammin, A-Labin kunnianhimoinen BIM Manager toteaa lopuksi.