Valmistava teollisuus

Autodesk AutoCAD Mechanical

Mekaniikkasuunnitteluohjelmisto Autodesk® AutoCAD® Mechanical perustuu Autodeskin AutoCAD 2D-ohjelmaan, joten sen käyttäminen on yhtä helppoa kuin perinteisen AutoCAD:in. Ohjelma sisältää useita eri suunnittelustandardeja (mm. DIN, ANSI, ISO, GOST jne.).

Runsaasti päivittäistä suunnittelua helpottavia toimintoja

Ohjelmistossa on useita suunnittelijan päivittäisiä tehtäviä helpottavia toimintoja, jotka nopeuttavat monimutkaisten suunnittelutehtävien suorittamista. Mechanicalin komponenttikirjastosta löytyy valmiina yli 700 000 eri standardien mukaista vakio-osaa esim. ruuvit, mutterit, laakerit ja tiivisteet.

Tarkka tuotetieto

Laaja vakio-osakirjasto mahdollistaa entistä tarkempien mekaniikkapiirustusten luomisen yhä nopeammin. Piirustuksiin liittyvät, standardien mukaiset, osapallot ja osaluettelot muodostavat yhdessä ajantasaisen tuoterakenteen. Tuoterakenne voidaan tallentaa useisiin erilaisiin CAD-järjestelmän ulkopuoliseen tiedostomuotoihin (esim. Microsoft Excel).

Turvattua tiedostojen tallennusta

Autodesk Mechanical piirustukset voidaan tallentaa ohjelman oman käyttöliittymän kautta Autodeskin Vault-tuoteperheen (P)DM järjestelmiin, joista ne ovat turvatusti kaikkien käytettävissä joko valmistusdokumentteina tai osana suurempaa suunnittelukokonaisuutta.