Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Autodesk AutoCAD Plant 3D

Suunnittele, mallinna ja dokumentoi prosessilaitoksia Autodesk® AutoCAD® Plant 3D -ohjelmistolla. AutoCAD Plant 3D -ohjelmalla suunnittelijat voivat hyödyntää 3D-suunnittelua tutussa AutoCAD-ympäristössä.

Tehosta suunnittelua spesifikaatio-ohjatulla suunnittelulla

Spesifikaatio-ohjattu suunnittelu yhdistettynä laajoihin komponenttikirjastoihin tehostaa putkistojen, laitteiden ja niitä tukevien teräsrakenteiden suunnittelua. Integroitu AutoCAD® P&ID-ohjelmisto mahdollistaa prosessikaavioiden luonnin, muokkauksen ja niiden kytkennän 3D-malliin. Voit luoda ja jakaa isometriset, ortografiset ja muut piirustukset.

Käyttöliittymä

Käyttöliittymä on AutoCAD:stä tuttu, mutta optimoitu 3D-laitossuunnittelun tarpeisiin.

Speksit ja kirjastot

AutoCAD Plant 3D:ssä käytetään putkistojen suunnitteluun ohjelman mukana tulevia speksattuja standardikomponenttikirjastoja (ANSI/ASME (B16) ja DIN/ISO). Käyttäjä voi halutessaan muokata kirjastoja omien tarpeidensa mukaan. Spec converter -muunnin helpottaa laitespeksien tuontia muista sovelluksista.

Putkistot ja tukirakenteet

Speksatut putkilinjat ja komponentit mallinnetaan puoliautomaattisesti tai manuaalisesti. Teräsrakenteet voi tuoda referenssikuvana erillisestä tiedostosta tai luoda Plant 3D:n parametrisillä toiminnoilla. Törmäystarkastelu auttaa välttämään viivästyksiä rakennusvaiheessa.

Dokumentit

Plant 3D:llä saat suoraan mallista kaikki tarvittavat dokumentit ajantasaisina, esimerkiksi 2D-piirustukset ja putkiston isometriset kuvat.

Haut ja raportit

Mallista voi etsiä haluamansa tiedot ja generoida niistä raportit, esimerkiksi materiaaliluettelon. Tiedot voi halutessaan eksportoida PCF-tiedostoksi.

Autodesk Navisworks

Saumaton yhteistyö toimii myös Navisworksin kanssa, jolla voit tarkastella projektikokonaisuutta.