Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Valmistava teollisuus

Autodesk AutoCAD Raster Design

Autodesk® AutoCAD® Raster Design tehostaa rasteritietojen käyttöä AutoCAD-pohjaisten ohjelmistojen rinnalla. Skannatuista piirustuksista ja suunnitelmista saadaan kaikki hyöty irti käyttämällä niitä uusissa projekteissa.

Tehosta työskentelyä Autodesk AutoCAD Raster Designilla

Autodesk® AutoCAD® Raster Designin tehokkailla asemointi- ja muuntotyökaluilla vähennetään myös uudelleenpiirtämisen tarvetta. Skannattujen piirustusten ja suunnitelmien arkistoa voidaan lisäksi muokata ja ylläpitää tutussa AutoCAD-ympäristössä kuvien korjailu-, prosessointi- ja muokkaustyökaluilla.

Käytä monia eri rasteriformaatteja

AutoCAD Raster Design tukee seuraavia rasteriformaatteja: BMP, GEOTIFF, PICT, PCX, CALS, GIF, PNG, JPEG/JFIF, ECW, IG4, RLC, TGA, FLIC, TIFF, MrSID, JPEG 2000 ja GEOSPOT. Käytettäessä Raster Designia jonkin AutoCAD Map 3D -pohjaisen tuotteen päällä (Map, Civil tai Topobase) tuettuna ovat myös seuraavat formaatit: DOQ, Landsat-FAST, ESRI GRID, NITF, DTED, enintään 16-bittinen single band TIFF (esimerkiksi IKONOS ja muut 11-bittiset single band -aineistot), DigitalGlobe Quickbird, DEM ja monikanavainen 8- tai 16-bittinen GeoTiff (suurin osa satelliittikuvista mukaan lukien 8- ja 11-bittinen IKONOS ja Landsat).

Kuvien lisääminen ja asemoiminen

AutoCAD Raster Designin avulla rasterikuvat saadaan lisättyä juuri oikeaan paikkaan, oikeassa mittakaavassa ja oikean muotoisina. Rasterikuva voidaan tarvittaessa myös asemoida käyttäen vastinpistepareja, jolloin kuva venytetään oikeaan sijaintiin valittujen vastinpisteiden mukaisesti. Lisätyistä kuvista voidaan myös helposti rajata pois ylimääräiset osat.

Rasterikuvien parantaminen

AutoCAD Raster Design tarjoaa monia menetelmiä kuvien laadun parantamiseen. Ohjelmalla voidaan esimerkiksi poistaa virheellisiä pikseleitä sekä peilata ja suoristaa kuvia nopeasti. Käytössä on myös suuri joukko erilaisia prosessointityökaluja. Näillä voidaan esimerkiksi säätää kuvan kirkkautta ja kontrastia tarkasti histogrammia hyödyntäen, tehdä erilaisia epälineaarisia sävysäätöjä, poistaa kohinaa ja tasoittaa rasteriobjekteja.

Rasterikuvien muokkaaminen

AutoCAD Raster Designilla rasterikuvissa olevia kohteita voidaan muokata. Valitut kohteet tai alueet voidaan helposti poistaa ja käytössä on myös pikselikohtainen editointitoiminto. Kehittyneet REM (Raster Entity Manipulation) -työkalut mahdollistavat rasterikuvissa olevien kohteiden edistyneen valinnan ja muokkaamisen. Muokkaukset voidaan tallentaa suoraan rasteritiedostoon.

Rasteritietojen muuntaminen vektoreiksi

AutoCAD Raster Designilla rasteriaineistot voidaan muuttaa tarvittaessa vektorimuotoon puoliautomaattisilla työkaluilla. Puoliautomaattisilla menetelmillä luotavien vektoreiden laatu on automaattitoimintoihin verrattuna huomattavasti parempi. Raster Designissa on käytössä myös optinen tekstintunnistus, jolla rasterikuvien tekstit voidaan muuttaa automaattisesti AutoCAD:n Text- tai Mtext-objekteiksi.

Lisätoiminnot AutoCAD Map 3D -pohjaisille tuotteille

AutoCAD Raster Designin ollessa asennettuna joko AutoCAD Map 3D:n tai AutoCAD Civil 3D:n päälle on käytössä lisätoimintoja, joilla voidaan hyödyntää georeferoituja rasterikuvia ja suorittaa koordinaatistomuunnoksia. Lisäksi voidaan käyttää monikanavaisia satelliittikuvia ja digitaalisia korkeusmalleja, joita voidaan myös analysoida eri menetelmillä.