Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Autodesk InfraWorks

Autodesk® InfraWorks™ on erittäin helppokäyttöinen luonnostelutyökalu kaavoittajille ja infrasuunittelijoille. InfraWorks tuottaa suoraan visuaalisesti korkeatasoisia malleja ilman erillisiä visualisointiohjelmia.

Luo ja arvioi vaihtoehtoja nopeasti oikeassa kontekstissa

Autodesk® InfraWorks® 360 on erittäin helppokäyttöinen luonnostelutyökalu kaavoittajille ja infrasuunittelijoille. InfraWorks 360 tuottaa suoraan visuaalisesti korkeatasoisia malleja ilman erillisiä visualisointiohjelmia.

Luo ja arvioi vaihtoehtoja nopeasti oikeassa kontekstissa 

InfraWorks 360 -ohjelmistoa voidaan käyttää yksittäisten korttelien mallinnuksesta aina kokonaisten kaupunkien tai satoja kilometrejä pitkien väyläsuunnitelmien mallinnuksiin.

InfraWorks 360 integroituu saumattomasti muuhun suunnitteluprosessiin. InfraWorks 360 LT, jossa on samat perusominaisuudet kuin InfraWorks 360 -ohjelmistossa, on mukana Autodesk® Infrastructure Design Suite 2016 Premium/Ultimate ja Autodesk® Building Design Suite 2016 Ultimate -ohjelmistopaketeissa.

Aluksi InfraWorks 360 -ohjelmistolla luodaan 3D-malli olemassa olevista olosuhteista ja suunnitelmista käyttäen maasto-, CAD-, GIS-, rasteri- ja BIM-tietoja. Seuraavaksi voidaan aloittaa luonnostelu. Luonnostelu on helppoa, koska heti alkuvaiheessa ei tarvitse käyttää monimutkaisia detaljitason suunnitteluohjelmistoja, vaan voidaan käyttää nimenomaan luonnosteluun suunniteltuja helppokäyttöisiä työkaluja. Suunnittelijat ja insinöörit pystyvät näin luomaan ja arvioimaan erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja nopeasti oikeassa kontekstissa. Suunnitteluvaihtoehtojen välillä liikkuminen ja vertailu on erittäin helppoa.

InfraWorks 360 -ohjelmistolla tehtyyn malliin voidaan tuoda tarkkoja suunnitelmia esimerkiksi AutoCAD® Civil® 3D tai Autodesk 3ds Max® -ohjelmistoista. InfraWorks 360 tietoja ja luonnoksia voidaan myös siirtää 3D-muodossa näihin ohjelmiin. InfraWorksin tietoja voidaan käyttää 2D-muodossa myös suoraan AutoCAD® Map 3D ja AutoCAD Civil 3D -ohjelmistoissa.