Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Autodesk Navisworks

Navisworks-ohjelmistoilla saat työkalut projektien hallintaan ja koordinointiin. Navisworks-ohjelmistoilla yhdistät tietomallit yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhdistetyn mallin avulla tehostetaan yhteistyötä osapuolten kesken sekä tehostetaan koordinointia ja tarkastelua. Yhdistetyllä mallilla vähennetään ongelmia suunnittelussa ja rakentamisessa.

Mallitiedosto ja tiedon yhdistäminen

Autodesk Navisworks -tuoteperhe kattaa kolme eri tuotetta: Autodesk® Navisworks® Manage, Autodesk® Navisworks®Simulate ja Autodesk® Navisworks® Freedom.

Navisworks Manage ja Simulate -ohjelmistoilla yhdistetään eri osapuolten mallit yhdeksi malliksi. Malliin voi tuoda tietoa useista eri ohjelmistoista 3D-tietona tai laserskannauksen tuottamana tietona. Yhdistettyyn malliin voi tuoda tietoa myös ulkoisista tietokannoista.