Yleinen
29.6.2016

Stereoscape – lisäarvoa virtuaaliratkaisuilla

Stereoscape – lisäarvoa virtuaaliratkaisuilla

Yritysten CAD-malleissa ja digitaalisessa omaisuudessa on valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Stereoscape hyödyntää tätä potentiaalia ja luo asiakkaille lisäarvoa tuottamalla CAD-malleista fotorealistisia 3D-visualisointeja sekä yhdistämällä niihin vuorovaikutteisuutta.

”Meidän työmme on tehdä teknisestä datasta houkuttelevampaa ja ymmärrettävämpää myös muille kuin tekniikan asiantuntijoille. Me autamme asiakkaidemme asiakkaita, työntekijöitä ja muita sidosryhmiä saamaan informaatiosta täyden hyödyn”, kertoo Stereoscape Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heli Nelimarkka. Stereoscape on suomalainen yritys, joka tarjoaa asiakkailleen visuaalisesti vaikuttavia, virtuaalisia ja vuorovaikutteisia keinoja tuote- ja bränditarinan kerrontaan.

“Me työskentelemme jatkuvasti 3D:n, virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden parissa. Tiedämme mitä teknologioissa tapahtuu ja voimme tältä pohjalta suositella, kehittää ja toteuttaa parhaat ja tuottavimmat ratkaisut ja applikaatiot asiakkaillemme. Sekä omat asiakas-casemme että esimerkit maailmalta osoittavat, että tulokset voivat olla aivan huikeita (TAI todella vaikuttavia) – oli sitten kyse markkinoinnista, myynnistä, tuotekehityksestä, tai koulutus- tai palveluratkaisuista.”

Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus ovat yrityksille pian yhtä tärkeitä työkaluja kuin robotiikka, tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus tai 3D-tulostuskin. “Visuaalisesti voimakkaat, interaktiiviset VR- tai AR-ratkaisut tehostavat tiimien työskentelyä ja teknisen tiedon jakamista. Ne tuovat myös lisää tietoa päätöksentekoon tuotteen elinkaaren alkuvaiheessa ja nopeuttavat tuotteen tuomista markkinoille. Organisaatioille, joissa insinöörisuunnittelu on keskeisellä sijalla, hyödyt ovat todella merkittäviä”, Nelimarkka lisää.

3D-mallit taipuvat moneksi

Tyypillinen vuorovaikutteinen tuotevisualisointiprojekti alkaa asiakkaan CAD- malleista tai jopa tuotepiirustuksista. Niistä rakennetaan 3D-animaatio tai video; virtuaalinen kolmiulotteinen ympäristö, jossa voi liikkua ja jonka kanssa voi olla vuorovaikutuksessa; 3D-tuotedemo, joka voidaan esittää hologramminäytöllä; tai 3D-näytölle tai kosketusnäytölle soveltuva esitys.

Interaktiivinen 3D-visualisointi mahdollistaa monitasoiset tuotetarinat, joissa kerronta etenee tasolta toiselle ja yhä syvemmälle yksityiskohtiin. Stereoscape käyttää ratkaisuihinsa uusimpia teknologioita vuorovaikutuksen toteuttamiseksi; esimerkiksi RFID-teknologiaa voidaan hyödyntää linkittämään fyysinen tuote ja siihen liittyvä digitaalinen informaatio. Näin tuotetieto voidaan vaikkapa messuilla tai myymälässä heijastaa näytölle saman tien kun asiakas tarttuu tuotteeseen.

Muun muassa Autodeskin CAD-ohjelmistojen avulla tuotetuista 3D-malleista on mahdollista jalostaa fotorealistista visuaalista sisältöä, jota on helppo päivittää, muokata ja jakaa eri laitteilla tai kanavia pitkin. Stereoscape tekee asiakaskohtaisesti räätälöityjä applikaatioita myös pelimoottoreiden avulla. Työkaluina voivat olla esimerkiksi Autodesk Stingray- tai Unity- ja Unreal-pelimoottorit. Myös WorldVizin ohjelmia käytetään vaativien VR-sovellusten toteuttamiseen nopealla aikataululla.

Stereoscape tekee tuotekehitystä sekä yrityksen sisällä että yhdessä partnereidensa kanssa. Tuotekehitystä tehdään esimerkiksi virtuaali- ja lisätyn todellisuuden hyödyntämiseksi työntekijä-, asiakas- ja huoltokoulutuksessa. Myös käyttäjäkokemusta tutkitaan eri näkökulmista. Stereoscapen showroomissa kävijät voivat tutustua virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen teollisuuden koulutuskäytössä purkamalla virtuaalista tuuliturbiinin roottoria käsiohjaimien avulla VR-lasit silmillä.

Steroscapen monialaisessa tiimissä on laajan insinööriosaamisen lisäksi osaamista myös markkinoinnista, graafisesta suunnittelusta, animaatiosta ja elokuvatuotannosta.

Stereoscape-Kemira

 

kuvateksti: Stereoscape toteutti Kemiralle näyttävän 3D-visualisoinnin kemiallisesti tehostetun öljyn talteenoton (CEOR) polymeeriteknologian esittelemiseksi.

Teksti: Henrik Segercrantz