Infra
2.2.2017 | General

Pintamallin luominen pistepilviaineistosta InfraWorks 360 -ohjelmistoon esimerkiksi maanmittauslaitoksen ilmaisesta LAS-aineistosta

Pistepilviaineistoista voidaan luoda pintamalli käytettäväksi esimerkiksi InfraWorks 360 -ohjelmistossa monilla eri tavoilla, jotka esitellään seuraavaksi.

 • Luo pintamalli suoraan InfraWorks 360 -ohjelmistossa RCS tai RCP -formaatissa olevasta tiedostosta.
 1. RCS ja RCP -tiedostot luodaan ilmaisella Autodesk ReCap 360 -ohjelmistolla lähtöaineistosta, esimerkiksi LAS-tiedostosta. Aluksi luodaan uusi scan project ja valitaan tiedostot. Seuraavaksi klikataan kuvaan merkittyä painiketta, valitaan advanced-asetukset ja valitaan koordinaattijärjestelmä Current ja Target -kenttiin.

 

tip1
tip2

 

 

2. Seuraavaksi luotu tiedosto tuodaan InfraWorks 360 -ohjelmistoon näillä ohjeilla

3. Lopuksi luodaan itse pintamalli näillä ohjeilla

 

 • Luo pintamalli RCP tai RCS -aineistosta AutoCAD Map 3D -ohjelmistossa ja tuo pintamalli InfraWorks 360 -ohjelmistoon
 1. Aineisto käsitellään ReCap 360 -ohjelmistolla, kuten aiemmin on kerrottu.
 2. AutoCAD Map 3D:ssä asetetaan koordinaattijärjestelmä ja tämän jälkeen aineisto lisätään POINTCLOUDATTACH-komennolla käyttäen Use geographic location -asetusta.
 3. Aineistosta luodaan rasterimuotoinen pintamalli MAPCREATEPCSURFACE-komennolla. Jos aineisto on luokiteltu, Filter-toiminnolla voidaan valita käytettäväksi ainoastaan maanpintaa kuvaavat Ground-pisteet. Mallin tarkkuutta voi säätää Level Of Detail -liukusäätimellä.
 4. Lopuksi luotu tiedosto tuodaan InfraWorks 360 -ohjelmistoon rasteritiedostona.

 

tip3

 

 • Luo pintamalli suoraan lähtöaineistosta (esimerkiksi LAS) AutoCAD Map 3D -ohjelmistolla ja tuo pintamalli InfraWorks 360 -ohjelmistoon
 1. Luo ISD-tiedosto ja määritä koordinaattijärjestelmä. Toiminnot saa käyttöön MAPPOINTCLOUDMANAGER-komennolla. Filter-toiminnolla voidaan jo tässä vaiheessa valita vain maanpintaa kuvaavat Ground-pisteet, jos tieto on luokiteltua. Lisäohjeita tässä linkissä 
 2. Kun luotu ISD-tiedosto on lisätty Add to Map -toiminnolla, klikkaa sitä hiiren oikealla painikkeella Task Pane -ikkunassa ja valitse Create Surface. Filter-toiminnolla voidaan valita Ground-pisteet. Mallin tarkkuutta voi säätää muuttamalla solukokoa. Tarkat ohjeet löytyvät tästä linkistä
 3. Tuo pintamalli InfraWorks 360 -ohjelmistoon rasteritiedostona.

 

Myös AutoCAD Civil 3D:n omia toimintoja voidaan käyttää. Civil 3D sisältää myös lähes kaikki AutoCAD Map 3D:n toiminnot, joten myös edellä esitellyt Map 3D:n menetelmät ovat käytettävissä

 

 • Luo pintamalli (TIN) AutoCAD Civil 3D -ohjelmistossa RCP tai RCS -tiedostosta ja tuo malli InfraWorks 360 -ohjelmistoon. Civil 3D:ssä on myös monipuoliset työkalut TIN-pintamallien editointiin.
 1. Luo RCP tai RCS -tiedosto ReCap 360 -ohjelmalla, kuten aiemmin on kerrottu.
 2. Tuo tiedosto Civil 3D -ohjelmistoon POINTCLOUDATTACH-komennolla.
 3. Jos tieto on luokiteltua, voit valita vain maanpintaa kuvaavat Ground-pisteet seuraavalla tavalla: Lisää pistepilvi Task Pane -ikkunaan (jos ikkuna ei ole auki, käytä komentoa MAPWSPACE ja valitse On). Klikkaa Data-painiketta ja valitse Add Point Cloud Data | From drawing object. Valitse pistepilvi ja klikkaa OK-painiketta. Klikkaa pistepilveä Task Pane -ikkunassa hiiren oikealla painikkeella ja valitse Filter Point Cloud. Varmista, että Classification on valittuna Filter by -kentässä, valitse 2 Ground ja klikkaa Apply filter -painiketta.
 4. Valitse pistepilvi piirtoalueelta ja Point Cloud -välilehti avautuu valintanauhaan. Klikkaa Create Surface from Point Cloud -painiketta. Toiminnossa käytettävä Non-Ground Point Filtering method voi olla tässä tapauksessa “No filter”, muut menetelmät ovat hyödyllisiä erityisesti tilanteissa, joissa luokittelutietoa ei ole saatavilla.
 5. Tuo pintamalli suoraan DWG:stä InfraWorks 360 -ohjelmistoon tai vie aineisto ensin toiseen formaattiin (esimerkiksi rasteri- tai LandXML-muotoon)

 

 • Luo pintamalli (TIN) AutoCAD Civil 3D -ohjelmistossa suoraan lähtötiedosta (esimerkiksi LAS) ja tuo malli InfraWorks 360 -ohjelmistoon.
 1. Luo ISD-tiedosto. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Point Clouds -ryhmää Prospector-ikkunassa ja valitse Create Point Cloud. Valitse tiedostot Source Data -osiossa ja määritä koordinaattijärjestelmä.
 2. Jos tieto on luokiteltua, voidaan valita vain Ground-pisteet. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella pistepilveä Prospector-ikkunassa Point Clouds -ryhmän alla ja valitse Point Cloud Properties. Valitse tyyliksi LIDAR Point Classification ja klikkaa OK-painiketta.
 3. Klikkaa pistepilveä uudelleen hiiren oikealla painikkeella Prospector-ikkunassa ja valitse Edit Point Cloud Style. Valitse ainoastaan 2 Ground Classification-välilehdellä ja klikkaa OK-painiketta.
 4. Klikkaa vielä pistepilveä hiiren oikealla painikkeella Prospector-ikkunassa ja valitse Add Points to Surface luodaksesi pintamallin.
 5. Tuo pintamalli suoraan DWG:stä InfraWorks 360 -ohjelmistoon tai vie aineisto ensin toiseen formaattiin (esimerkiksi rasteri- tai LandXML-muotoon)

 

Maanmittauslaitoksen palvelusta (https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta) ladattava ilmainen LAS aineisto on pakatussa muodossa (.laz). Purkamiseen tarvitaan tästä osoitteesta (http://www.cs.unc.edu/~isenburg/lastools/) löytyvä laszip.exe ohjelma. Exe-tiedosto siirretään samaan kansioon, missä pakattu aineisto on. Seuraavaksi painetaan SHIFT-näppäin pohjaan, klikataan kansiota resurssien hallinnassa hiiren oikealla painikkeella ja valitaan Open command window here. Windowsin komentoriville syötetään seuraavaksi komento laszip *.laz, jonka jälkeen aineiston purku alkaa. Maanmittauslaitoksen sivuilla on ladattavissa myös valmiita korkeusmalleja rasteriformaatissa.  Ladattavien aineistojen koordinaattijärjestelmä on ETRS89.TM-35/Fin.