AutoCAD
14.6.2018 | AutoCAD

AutoCAD ei avaa dialogi-ikkunaa Open, New ja Save -komentojen yhteydessä

Haluat luoda uuden piirustuksen tai avata, tallettaa piirustusta mutta et saa dialogi-ikkunaa näkyviin vaan kehote näkyy ainoastaan komentorivillä:

 

Syynä tähän on se, että FILEDIA järjestelmämuuttujan arvo on 0. Muuttuja määrittää File -navigointiin liittyvien valintaikkunoiden (Open, New, Save) esiintymisen.
Saat ikkunat näkyviin syöttämällä komentoriville FILEDIA ja antamalla arvoksi 1.