Valmistava teollisuus
15.3.2016 | Manufacturing

AutoCAD Electrical – tuotetiedon linkittäminen 2D symboliin

AutoCAD Electrical 2015 versiosta lähtien on ollut mahdollista linkittää kojeen tuotenumero 2D piirikaaviosymboliin osatietokannan SYMBOL2D -kentässä. Toiminto mahdollistaa jatkossa kyseisen symbolin lisäämisen tuotenumeron perusteella.

Oheisessa videoklipissä esimerkki kuinka moottorikäynnistimen tuotenumero  linkitetään 2D symboliin:
Tuotetiedon linkittäminen 2D symboliin