Valmistava teollisuus
28.2.2013 | Manufacturing

AutoCAD blokkien käyttäminen AutoCAD Electrical -naamakuvina

AutoCAD Electrical on täysin integroitu AutoCADiin tarkoittaen myös sitä, että voit halutesassi käyttää standardeja AutoCAD blokkeja sellaisenaan AutoCAD Electrical -naamakuvina. Piirikaavio- ja paneelikuvien komponentit on linkitetty toisiinsa MFG/CATALOG ja mahdollisen ASSEMBLYCODE attribuuttien avulla. AutoCAD Electrical etsii vastaaavan kombinaation naamakuvien linkitystietokannasta kyseisen valmistajan taulukosta ja hakee oikean dwg-naamakuvan piirustukseen ja päivittää attribuuttien arvot piirikaaviokomponentin perusteella.

Naamakuva-blokki ei kuitenkaan tarvitse välttämättä  Electrical attribuuttitietoja – pelkkä linkitys riittää. Tämä tarkoittaa sitä että se voidaan luoda siten helposti myös AutoCADin blokkieditorilla ja tallettaa yleiseksi blokiksi WBLOCK.

AutoCAD Electrical etsii ensin kohdeblokin attribuutteja mihin tiedot kopioidaan. Jos niitä ei löydy, lisää AutoCAD Electrical arvot standardin AutoCADin näkymättömäksi Xdata arvoiksi. Kaikilla xdata arvoilla on VIA_WD_ etuliite lisättynä attribuutin nimellä. Esimerkiksi jos paneelin naamakuvalla ei ole viitetunnuksen attribuuttia P_TAG1 saa se arvokseen VIA_WD_P_TAG1 lisäyksen yhteydessä.

Useat laitevalmistajat tarjoavat valmiita dwg -naamakuvia AutoCAD formaatissa. Koska AutoCAD Electrical ei määritä sääntöjä nimelle tai attribuuteille ovat nämä blokit heti käytettävissä. Lisäyksen yhteydessä näistä blokeista tulee automaattisesti AutoCAD Electrical -ohjelman  ”älykkäitä” blokkeja.