Infra
20.11.2015 | Infra

DWG-tiedostojen koordinaatistomuunnokset AutoCAD Map 3D:ssä

DWG-tiedostoja voidaan muuntaa koordinaattijärjestelmästä toiseen hakemalla tiedot Map 3D:n hakutoiminnolla liitetyistä DWG-tiedostoista avoinna olevaan DWG-tiedostoon. Seuraavaksi esitellään tarkemmin, miten muunnos tehdään. Samat toiminnot ovat käytössä myös AutoCAD Civil 3D -ohjelmistossa.

  1. Varmista, että muunnettavissa DWG-tiedostoissa on määritetty oikea koordinaattijärjestelmä. Avaa muunnettavat tiedostot ja käytä esimerkiksi MAPCSASSIGN-komentoa, jolloin avautuu koordinaattijärjestelmän määrittelyikkuna. Tarkista, että Currently Assigned -otsikon alla on valittuna koordinaattijärjestelmä ja että se on oikea. Jos määritystä ei ole tai se on väärä, valitse oikea järjestelmä (kuvassa valittu esimerkiksi suomalainen KKJ3- järjestelmä) ja klikkaa Assign-painiketta. Tallenna ja sulje lopuksi tiedosto.

 

  1. Luo uusi DWG-tiedosto ja aseta edellä kuvatulla tavalla tähän se koordinaattijärjestelmä, johon lähtötiedot muunnetaan.
  2. Liitä lähtötiedostot äsken luotuun DWG-tiedostoon. Klikkaa esimerkiksi Task Pane -ikkunan Map Explorer -välilehden Drawings-otsikkoa hiiren oikealla painikkeella ja valitse Attach. Valitse seuraavaksi avautuvasta ikkunasta muunnettavat DWG-tiedostot ja klikkaa Add- ja OK-painikkeita. Jos Task Pane -ikkuna ei ole näkyvissä, saat sen esiin MAPWSPACE-komennolla.

 

  1. Seuraavaksi haetaan liitetyt tiedostot. Tuplaklikkaa ensin Map Explorer -välilehdellä Current Query -kohdetta. Klikkaa seuraavaksi avautuvassa ikkunassa Location-painiketta ja valitse avautuvasta ikkunasta All. Klikkaa OK. Varmista, että Query Mode -kohdassa on valittuna Draw ja klikkaa lopuksi Execute Query -painiketta.

 

  1. Avoinna olevassa kuvassa ovat nyt uuteen koordinaattijärjestelmään muunnetut tiedot. Jos tietoja ei näy, käytä esimerkiksi zoom-komentoa extents-vaihtoehdolla. Voit poistaa linkityksen alkuperäisiin kuviin klikkaamalla niitä hiiren oikealla painikkeella Map Explorer -välilehden Drawing-otsikon alla ja valitsemalla Detach. Tallenna lopuksi tiedosto.