Lisenssin (perprtual) aktivointi manuaalisesti ilman internet -yhteyttä

Voit aktivoida pysyvän lisenssin tietokoneella missä ei ole Internet yhteyttä manuaalisesti. Manuaalinen aktivointiprosessi koostuu kolmesta työvaiheesta:

1. Pyyntökoodin (Request Code) luonti
2. Aktivointikoodin (Activation Code) haku
3. Ohjelmiston aktivointi manuaalisesti

Tarkemmat ohjeet näistä vaiheista löydät täältä:
Lisenssin manuaalinen aktivointi