Tarkista pilvipalveluiden toimivuus Autodeskin Health Dashboardissa

Autodesk Health Dashboard (https://health.autodesk.com/) näyttää Autodeskin pilvipalveluiden tilan ja mahdolliset häiriöt. Käyttäjä voi myös tilata sähköpostiinsa ilmoitukset tilanteen muutoksista ja mahdollisista päivityskatkoista.