Valmistava teollisuus
5.12.2018

Yli 10 vuotta Navisworks käyttöä Meyer Turku Oy:llä

Yli 10 vuotta Navisworks käyttöä Meyer Turku Oy:llä

Meyer Turku Oy:n  telakalla on 2 000 työntekijää ja se on erikoistunut erittäin vaativien, innovatiivisten ja ympäristöystävällisten risteilyalusten, autolauttojen ja erikoisalusten rakentamiseen. Meyer Turku on yhdessä sisartelakoidensa, Papenburgissa sijaisevan Meyer Werftin ja Rostockissa olevan Neptun Werftin kanssa yksi maailman johtavista risteilyalusten rakentajista.

Turussa on rakennettu menestyksellisesti laivoja vuodesta 1737 alkaen. Yhtiö rakentaa parhaillaan risteilyaluksia TUI Cruises ‑varustamolle sekä Costa Crocierelle. Yhtiön tilauskannassa on lisäksi kuusi muuta risteilylaivaa TUI Cruisesin ja Costa Crocieren lisäksi Carnival Corporationille sekä Royal Caribbean Internationalille.

Meyer Turun tytäryhtiöihin kuuluvat Piikkiössä sijaitseva hyttitehdas Piikkio Works Oy, Shipbuilding Completion Oy, joka tarjoaa ratkaisuja laivojen yleisiin tiloihin avaimet käteen ‑periaatteella sekä laivanrakennus- ja offshore-alan suunnitteluyritys ENG´nD Oy.

Vuonna 2007 telakalle haettiin ohjelmistoa, jonka avulla silloin jo käytössä ollutta 3D- suunnittelua voitaisiin koordinoida ja ohjata paremmin sekä  visualisoida koko laivaprojekti kerralla. Pääongelmana jo tällöin oli se, että laivan eri discipliinien eli suunnittelualueiden vaatimuksiin ei voitu vastata yhdellä täydellisellä suunnittelujärjestelmällä, vaan eri suunnittelualueilla oli käytössä erilaisia suunnittelujärjestelmiä, joiden tiedostomuodot eivät useimmiten olleet yhteensopivia keskenään.  Tämä aiheutti sen, että suunnitteluvaiheessa ei ollut mahdollista muodostaa eri lähteistä laivaprojektin kokonaismallia kokonaiskäsityksen saamista varten. Mallien keskinäinen tarkastaminen ja sovittaminen yhteen oli hankalaa, mallien yhteensopimattomuuden vuoksi. Lisäksi myyntimallin ja todellisen tuotantomallin vertailu oli hyvin hankalaa.

Vuonna 2007 Autodesk Partnerina toimiva Profox Companies esitteli telakalla ensimmäisen kerran silloin JetStream  nimellä tunnettua 3D-mallien koordinointiin ja tavoitteelliseen ryhmätyöhön liittyvän ohjelmiston. Ohjelmisto pystyi avaamaan kaikki eri suunnittelujärjestelmillä tuotetut mallit, kokoamaan ne yhdeksi koontimalliksi ja käsittelemään hyvin jouhevasti mallia mahdollistaen samalla helpon ja jouhevan navigoinnin. Telakalla järjestetyn demon aikana nähtiin kaikki suunnittelualueiden mallit yhtenä kokonaiskoontimallina ensimmäistä kertaa.

Telakalle hankittiin JetStream -ohjelmistojärjestelmä ja sen käyttöä alkoi opettelemaan vieläkin pääkäyttäjänä toimiva Jukka Pärnänen. Lisäksi silloisella Rauman telakalla ohjelmiston käyttöön koulutettiin yhteensä 12 henkilöä.

Hieman tämän käyttöönoton jälkeen Autodesk Inc osti JetStreamiä kehittäneen Iso-Britanniassa kotipaikkaansa pitävän Navisworks Ltd:n ja muutti tuotteen nimeksi Navisworks.

Haasteita, jotka Navisworks ohjelmiston avulla on saatu ratkaistua  ovat mm. isokokoisten laivamallien (nyt 5 kpl ja vastaavat Saksasta) ylläpitäminen. Navisworksin pääkäyttäjänä toimiva Jukka Pärnänen kokoaa ja julkaisee laivamallin, jossa on mukana lähes kaikki data, jota laivaprojektista saadaan.  Satunnaisesti telakalla on myös muita käyttäjiä, jotka kasaavat pienempiä osamalleja tarpeen mukaan. Myös runko- ja luokituspuolella kasataan erikseen osamalleja. Konkreettisia muita käyttötapoja ovat mm.  eli laitevalmistajilta tulevien raskaiden 3D-mallien tarkastelu lopullisessa sijainnissa ennenkuin ne viedään suunnittelujärjestelmään,  suurten lasikkojen ja pesurikiskojen sopivuuksien tarkastelu sekä isojen kokonaisuuksien haalaukset.

Navisworksin käyttöä Meyerilla on kehitetty kymmenen vuoden aikana mm. parantamalla julkaistujen mallien informatiivisuutta ja lisäämällä tallennettujen viewpointtien (valmiiksi tallennetut näkymät) määrää, quick properties asetuksia (nopeasti esitettävät objektien ominaisuudet), settejä ja 2D-kuvia laivamallissa suunnistamisen avuksi.
Navismallien käyttäjämäärä on kasvanut tasaisesti yli kymmenen vuoden aikana.

Jukka Pärnänen kertoo, että ohjelmiston käytettävyys suurien mallien käsittelyssä on hyvä, koska ohjelmisto pystyy  käsittelemään suuria malleja, kuten mallia, jossa on  16 laivaa ja öljynporauslautta. Ohjelmistoa on käytetty lähes kaikissa suurissa laivaprojekteissa, esimerkkinä Project Atlantis, sekä Forum Marinum hankkeen yhteydessä.

Suurimpana haasteena Navisworksin käytössä on ollut 3D-mallissa tai 2D- kuvassa olevat ulkoavaruudessa saakka olevat osat, jotka syystä tai toisesta tulevat näkyviin Navisworks malliin. Nämä on korjattava ennen Navisworks mallin julkaisua.

Ohjelmiston käytön hyötyjä ovat puolestaan suunnitteluvirheiden ennakkoon havainnointi, sekä nopeasti toimiva visualisointitoiminto, jonka avulla laivanmallista saadaan havainnollisia visualisointeja ja videoita.

Tavoitteena on jatkossa kehittää käyttöä edelleen hyödyntämällä mallitietoa paremmin tuotannossa.

 

Katso oheisesta linkistä ”Project Atlantiksen” video, jossa Navisworks ohjelmistoa on käytetty erittäin erikoisessa projektissa. https://www.youtube.com/watch?v=LXacQoZ5b6I

 

 

Kirjoittaja Ari Puuskari, Profox Companies Oy

Profox Companies Oy

Profox Companies Oy on virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen asiantuntijayritys, joka toimii myös Autodesk Partner yrityksenä toimittaen ohjelmistojärjestelmiä, konsultointi- ja koulutuspalveluja prosessi- , rakennus- ja infra-alojen yrityksille, jotka toimivat suunnittelun, rakentamisen tai kunnossapidon aloilla.  Yrityksen toimituksiin kuuluvat erityisesti Autodesk- Navisworks ohjelmistoihin liittyvät ohjelmistojärjestelmät, sekä niihin liittyvät palvelut. Yritys auttaa asiakasyrityksiään tehostamaan koko projektitoimintaansa mallipohjaiseen projektikoordinointiin liittyvien työprosessin avulla.